Przewyższamy oczekiwania

Warszawskie biuro rachunkowe specjalizujące się w obsłudze księgowej małych i średnich przedsiębiorstw oraz....

Zredukuj swoje wydatki na księgowość! Płać mniej niż za dotychczasową obsługę: -10%, -20%, -40%, nawet -99%

…w obsłudze Spółek Akcyjnych, Komandytowych, Komandytowo-Akcyjnych, oddziałów Spółek zagranicznych

w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, jak również podatkowej księgi przychodów i rozchodów (księgowość uproszczona) oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Mamy bardzo bogate doświadczenie

z zakresu wszelkich form księgowości i podatków.

Współpracujemy z biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi

Nasze biuro bierze pełną odpowiedzialność

za prawidłowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wasze finanse są z nami bezpieczne!

Działalność biura objęta jest obowiązkowym oraz podwyższonym do 500.000 zł ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej.

OBSŁUGA
KSIĘGOWA

OBSŁUGA
KADROWO-PŁACOWA

DORADZTWO
PODATKOWE

REJESTRACJE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

AUDYT/ PRZEGLĄD
KSIĄG

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (księgowość uproszczona)
 • Prowadzenie Ewidencji VAT
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla ryczałtu
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Weryfikacja KPiR, ewidencji VAT oraz deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych (pełna księgowość)
 • Współpraca z audytorami, obsługa kontroli skarbowych,
 • Przygotowanie pełnych sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa, a w przypadku konieczności przeprowadzenia badania Sprawozdania, również Cash Flow i Zmiany w kapitałach)
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem skarbowym w sprawach niewymagających zaangażowania doradcy podatkowego

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectwa pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań do ZUS
 • Sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie deklaracji dla ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej
 • Weryfikacja deklaracji ZUS
 • Reprezentowanie klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych dla ZUS

DORADZTWO PODATKOWE

W ramach naszej współpracy z doradcami podatkowymi umożliwiamy spotkanie z doradcą podatkowym jako podmiotem zewnętrznym, który zapewni

 • Konsultacje w zakresie prawa podatkowego
 • Konsultacje w zakresie prawa pracy

REJESTRACJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Pomoc w rejestracji w CEIDG osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Pomoc w rejestracji w KRS spółek prawa handlowego

AUDYT/ PRZEGLĄD KSIĄG

 • Oferujemy możliwość przeprowadzenia przeglądu ksiąg pod kątem podatkowo-księgowym
 • Współpracujemy z biegłymi rewidentami, którzy na życzenie spółki, bądź z obowiązku wynikającego z przepisów prawa mogą wykonać audyt oraz wydać opinię biegłego rewidenta.

Planujesz zmienić
biuro rachunkowe?
Zaoszczędź 10% wydatków

Jeżeli planujecie zmienić Księgowego, bądź Biuro rachunkowe i skorzystać z naszych usług, gwarantujemy, że przez pierwszy rok współpracy Wasze koszty związane z obsługą księgową będą o 10% niższe niż dotychczas.

Każdą usługę wyceniamy indywidualnie – zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Skontaktuj się z nami, a dowiesz się, że otrzymasz dużo więcej niż oczekujesz.

Wstępnie możemy określić, że niewielka księgowość uproszczona to koszt od 150 zł netto.

Dalsze
oszczędności:
Program
partnerski

Esencja Finansów szczególnie docenia swoich Partnerów którzy zadowoleni z jej usług polecają ją innym Przedsiębiorcom. Za każdą nowo zawartą umowę z polecenia Partnera, w ramach podziękowania, przez okres 6 miesięcy przyznajemy bonifikatę w atrakcyjnej wysokości, określoną indywidualnie , z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Esencji Finansów z tytułu prowadzenia księgowości i udzielonych bonifikat nie może być niższe niż 1 zł netto.

Zadowolenie naszych Partnerów jest dla nas najważniejsze!

Esencja Finansów

Esencja Finansów Sp. z o.o. Biuro rachunkowe

NIP: 5242920623

REGON: 389205568

KRS: 0000906023

Hanki Ordonówny 19G/124
03-139 Warszawa

Esencja Finansów Sp. z o.o. Biuro rachunkowe posiada wdrożoną procedurę z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Prowadzimy politykę antymobbingową.